Tarifes
Home

Tarifes

Les quotes mensuals s’hauran de satisfer de manera íntegra, sense dret a deducció pels dies o les hores que l’infant s’hagi hagut d’absentar del centre. Es paga “la plaça” del infant i no per la presencia efectiva.

  • Matricula gratuïta pel 2n germà
  • Descompte pronto pago 3% totalitat curs escolar / 12 o 10 quotes

En el primer cicle es paguen 12 quotes fraccionades en 12 mesos

En el segon cicle es paguen 10 quotes fraccionades en 10 mesos