FAQ
Home

FAQ

Perquè venir a Kids International Preschool?

Escollir la primera escola dels nostres fills és una decisió molt important i difícil i doncs cal que estem convençuts de la nostra tria.

A Kids International Preschool proposem uns serveis educatius que tenen com a objectiu aconseguir les condicions que afavoreixin el creixement, la progressiva adquisició d’autonomia, la formació del pensament, l’estabilitat emocional i, en general, el desenvolupament integral de l’infant atenent a les seves necessitats i interessos. És en els primers moments de la existència quan es comencen a formar les estructures neuronals, que es succeeixen els processos d’individualització i socialització, es produeix un creixement físic i el desenvolupament psicomotor, perceptiu i intel·lectual. Tot això propiciarà una sèrie de assoliments que seran la estructura de les posteriors experiències. Segons com s’ordenen aquestes primeres experiències es desenvolupa la personalitat, establint les bases de las interaccions que s’efectuïn en el futur. Estem convençuts que les experiències viscudes en els primers anys de vida son de gran importància en el posterior desenvolupament de la persona.

Per aconseguir aquests objectius, cal una estreta relació entre les famílies i les educadores i des de Kids Services aquest és el nostre punt de sortida.

Què és la preinscripció, com i quan cal fer-la ?

La preinscripció és el primer pas en la inscripció de l’infant al centre. Aquesta es fa efectiva al moment de la visita del centre i un cop s’ha explicat el funcionament i les normes de l’escola. La preinscripció no garanteix la plaça.

Què és la matricula i com funciona?

La matricula és un dret d’inscripció que es paga per donar d’alta l’alumne al centre. Aquest es paga una vegada i no cada curs escolar. Un cop la matricula pagada l’escola garanteix la plaça a l’infant per la data sol·licitada. No es paga la matricula en el cas de trobar-se en llista d’espera.

Què cal dur el primer dia d’escola?

El material necessari el primer dia d’escola està adjuntat en la carpeta informativa que reben els pares després de la formalització de la inscripció.

Quins serveis ofereix l’escola per a nens de 3 a 5 anys?

Vist que l’escola infantil abarca les edats compreses entre 0 i 3 anys, Kids Services també ofereix un servei d’activitats extraescolars durant les vacances escolars. Per totsants, nadal, Carnaval, Pasqua i el mes de juliol els nens poden aprofitar el període de vacances per divertir-se tot aprenen amb tallers relacionats amb la temàtica de les vacances.

El meu fill no s’adapta al ritme de l’aula, que puc fer?

Per realitzar aquesta “fita” el nen necessita, entre altres coses, temps, el seu temps concret. Tenim que tenir en compte que tots els nens no son iguals, per tant l’adaptació d’uns i d’altres també serà diferent. Tenim que evitar comparacions, això no beneficiaria a ningú i menys als propis nens. L’educadora és la persona encarregada d’acompanyar al nen al llarg de tot el curs guiant-lo i ajudant-lo en el seu creixement personal i acadèmic. Coneix les seves necessitats que respectarà i serà l’encarregada d’ajudar-lo per tal que s’adapti al seu propi ritme, proporcionant a cadascú els ajuts que necessitin segons les seves característiques.

El nen només menja triturat que cal fer?

Si quan s’incorpori a l’escola encara no menja sòlid tot i que li correspon per edat, el fet d’estar convivint amb d’altres infants ajuda moltíssim. Els infants actuen per mimetisme així que assolir els objectius que pertoquen per edat és molt més fàcil a l’escola.