Casal d’estiu per a nens i nenes de 2,5 a 6 anys d’edat, bilingües català-anglès i especialment pensats i adaptats a aquestes edats. Es presenta una temàtica setmanal que serà el fil conductor de totes les activitats realitzades. L’objectiu és que els infants gaudeixin del temps de lleure, assoleixin hàbits, visquin experiències i desenvolupin valors i aptituds.

Torns per setmanes, quinzenes o bé tot el mes.

Vine a viure els estiu Kids!