La nostra tasca respon a la voluntat de donar la millor resposta educativa als alumnes per tal de fer-ne infants feliços, autònoms, amb una alta autoestima, cercant a fer realitat els desitjos de tot ésser humà: aconseguir ser homes i dones optimistes i motivats per tal de fer possible una societat millor.

Tenir els infants contents amb ganes d’aprendre ve en gran part atribuït al entusiasme de l’equip i això implica que vosaltres pares també us sentiu satisfets i feliços amb l’elecció del nostre centre. El nostre èxit es manifesta a través dels somriures i els progressos assolits pels infants.

L’equip educatiu

Som un equip humà compromès, entusiasta i format en el món de l´educació infantil que garanteix una educació de qualitat des de l´afectivitat, el compromís, el respecte i l´empatia.

Comptem amb un equip d´educadors i especialistes internacionals de demostrada experiència que viuen amb passió la feina que fan.

L’equip educatiu està integrat per educadores titulars, auxiliars i especialistes en llengües estrangeres, música, llenguatge dels signes, robòtica i escacs. Pel que fa al personal no docent comptem amb una cuinera, una ajudant de cuina, una dietista i vàries empleades de neteja.